PolskiAngielski

Obecnie grupa Jackiewicz w skład której wchodzi spółka ABC Logistic zatrudnia 108 osób
i zgodnie ze strategią rozwoju firmy, liczba zatrudniionych pracowników stale rośnie.

Działalność transportowo-spedycyjną prowadzimy od maja 2005 roku, początkowo
jako odrębny dział Przedsiębiorstwa Jackiewicz, a od października 2007 roku funkcjonujemy
jako ABC Logistic sp. z o.o.

Baza firmy zlokalizowana jest w Świerkówkach przy drodze krajowej nr 11 w odległości 15 km
od Poznania, gdzie znajdują się biura administracji (spedycji), park samochodowy,
serwis naprawczo - wulkanizacyjny, oraz stacja paliw.

Działalność prowadzimy na podstawie licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy
nr 0089049, udzielonej przez Starostę Obornickiego. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika krajowego, polisa
nr BMP 01790003 i międzynarodowego polisa nr BMP 01790002, których suma gwarancyjna opiewa na kwotę 400 000,00 PLN i obejmuje ubezpieczenie przewożonych przesyłek włącznie
z tymi podwyższonego ryzyka, uwzględniając ryzyko kradzieży i rozboju, oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, polisa nr BMP 01790001, w firmie PZU S.A.